top of page
Fulton og Verdensmål 3

Vi skal sikre et sundt liv for alle

og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

VM4 og Fulton

Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring.

Alle kommuner arbejder målrettet for at implementere FN's Verdensmål i deres hverdag og tankegang.

Ved at etablere Akademiet Fodbold Fulton, får kommunen mulighed for at arbejde med nogle af FN's Verdensmål, særligt VM 4, som handler om kvalitetsuddannelse til alle. 

Igennem Akademiet Fodbold Fulton arbejdes der ligeledes med sundhed og trivsel, som er VM 3, og med VM 17, der understreger, at vi skal fremme og opfordre til partnerskaber på tværs af den offentlige sektor, det private erhvervsliv og civilsamfundet. 

I klassen arbejder vi samtidig med at gøre verdensmålene konkrete på et plan, der giver mening for eleverne, så de opnår en forståelse for, hvordan de på deres egen måde og gennem små handlinger i hverdagen kan være med til at skabe en nødvendig forandring i hverdagen.

Fulton og Verdensmål 17

Vi skal revitalisere det globale partnerskab for bæredygtig udvikling og styrke midlerne til at nå målene.

Fodbold Fulton og Verdensmål
bottom of page