43388400_10216283586576037_8952111776569

2.0

3.0

Akademiet Fodbold Fulton blev etableret første gang i skoleåret 2013/14 i Gentofte Kommune.
Samtlige 18 elever, der startede i 7. klasse, gennemførte forløbet og afsluttede folkeskolens afgangsprøve i 2016.  

Succesen gentog sig med forløb 2.0, og i august 2019 tog vi hul på 3.0. 

Det er ikke svært for hverken forældre eller lærere at se den positive udvikling, som eleverne er igennem i de 3 år, forløbet varer. De vokser personligt, de knytter stærke sociale relationer, og de bliver fagligt klædt på, så de kan komme videre på ungdomsuddannelse og selv være med til at sætte dagsordenen for deres fremtid på arbejdsmarkedet. 

Selvom vores hold 1.0 og 2.0 er videre i livet, mange fra hold 1 blev studenter i 2019 og 2020, så holder de fleste tæt kontakt og bakker op om det næste holds fodboldkampe på sidelinjen. Det fortæller os, at de 3 år i Fulton har sat sig i deres hjerter. 
En gang om året samler vi elever og forældre til fodbold og fællesspisning, for når man igennem 3 år har så tæt en relation, fortsætter man med at være forbundet, også selvom man ikke længere ses hver dag kl. 8.  

citater

"Fulton gav mig en selvtillid omkring det faglige,

som gav mig mod på at søge en gymnasial uddannelse. 

Fulton gav mig også en nødvendig ro, der hjalp mig mod at blive voksen - og så har Fulton givet mig en god relation til mine klassekammerater, men også til mine lærere, som jeg har søgt sparring hos i forbindelse med større opgaver i gymnasiet og i forbindelse med eksamenslæsning."

Anton Pedersen, elev i forløb 1.0, student sommer 2019

"På Akademiet Fodbold Fulton er der en ånd, hvor faglighed og social dannelse går hånd i hånd. Her formår man at skabe unge mandfolk, som både bidrager til fællesskabet, tager ansvar og som ikke står tilbage i forhold til faglig læring og i forhold til at kaste sig ud i nye udfordringer."

Merete Malmberg, mor på forløb 2.0 og selv lærer i folkeskolen. 

2.0

2.0