top of page
IMG_4271.JPG

Akademiet Fodbold Fulton er navnet på et undervisningstilbud på foreløbig to skoler i Gentofte Kommune; Bakkegårdsskolen og Maglegårdsskolen.
Projektet strækker sig over tre år, fra 7. til 9. klasse. Formålet er at skabe faglig udvikling, motivation, dannelse og trivsel ved at bruge fodbolden som omdrejningspunkt.

Målet en er at ruste eleverne fagligt, socialt og personligt til at fortsætte på ungdomsuddannelse efter folkeskolen og dermed selv kunne sætte dagsordenen for deres fremtid på arbejdsmarkedet. 

Udover at være en skoleklasse er akademiets 20 elever også et fodboldhold, der træner to gange om ugen i skoletiden og spiller kampe under DBU.

Værdierne fra fodboldbane og holdsport bringes ind i klasselokalet, hvor det at samarbejde og have respekt for hinandens kompetencer skaber et gunstigt læringsmiljø med plads til forskellighed.  

VI TROR PÅ DET FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

I Akademiet Fodbold Fulton har vi det mål at skabe livsmuligheder for vores elever, og vi tror vi på, at relationen mellem lærer og elev er helt afgørende for læring, og at faglighed og dannelse går hånd i hånd, hvis man skal rustes optimalt til livet efter folkeskolen.


Derfor er der kun 3 lærere tilknyttet klassen, og de dækker alle fag. Der er altid 2 lærere i klassen i alle timer. Det giver mulighed for at få ekstra støtte, hvis det er det, man har brug for, men også for at blive ekstra fagligt udfordret. 

De 3 lærere, Nick Christensen, Peter Rømer og Frederik Lindberg, er også fodboldholdets trænere, og det betyder, at lærerne/trænerne kommer hele vejen rundt om den enkelte elev og ser elevens styrker og svagheder, fagligt, personligt og socialt, og kan arbejde med dem, så eleven opnår den mest optimale udvikling.

 

Vi tror på det forpligtende fællesskab, hvor vi anerkender hinandens kompetencer og tager ansvar - for os selv, for hinanden og for det fællesskab, vi har både i klasseværelset og på fodboldbanen.

Og vi bruger den tid, der skal til, så udviklingen forankres og skaber afsæt for ny udvikling efter folkeskolen. 

  

Frederik Lindberg

Nick Christensen

Peter Rømer

Fulton Fodbold spil
bottom of page