top of page

hvilken værdi skaber akademiet fodbold fulton?

IMG_1869.jpg

Til samfundet – AFF løfter børn fagligt, socialt og personligt og hjælper dem til at få en plads på holdet, det vil sige på fremtidens arbejdsmarked. 

Til kommunerne – AFF etablerer en positiv sammenhæng, der kan rumme elever, som forstyrrer i andre af kommunens skoleklasser, fordi de ikke er motiveret af traditionel undervisning, og AFF løfter dem fagligt, socialt og personligt. Skaber arbejdspladser. 

Til skolerne – AFF giver skolen en skarp profil. Skolen bidrager til at løse en vigtig samfundsopgave og hjælper samtidig kolleger i klasser, der har udfordringer med elever, som forstyrrer, fordi de ikke finder mening i en traditionel skoledag. 

Til lærerne – lærerne mærker, at de løfter en vigtig samfundsopgave ved at genskabe skoleglæden i børn, som havde mistet den, og gør det muligt for børnene at opnå karakterer, som giver dem adgang til videre ungdomsuddannelse. 

Til forældrene – AFF skaber tro og tryghed hos forældrene, fordi de oplever, at deres børn er glade for at gå i skole og lærer noget.

Til eleverne – et forløb i AFF får eleverne til at opdage, at de har en værdi, at de kan lære, og at de kan bidrage. Og at det giver mening at gå i skole. AFF motiverer dem til at søge videre på uddannelse og på sigt blive selvforsørgende. 

bottom of page